Följ oss på Facebook:
facebook.com/scouternabollnas

Förutom vår Facebooksida så har varje avdelning dessutom egen egen Facebookgrupp där avdelningsspecifik information delas och där ni kan ställa frågor. Här är endast scouter, vårdnadshavare och scoutledare medlemmar och endast vi i gruppen kan se vad som skrivs. Är du inte redan medlem i aktuell grupp så ansök om att gå med nu.

Bäver
facebook.com/groups/2503249473274865/

Spårare
facebook.com/groups/797005300736432/