Spanare

Scouting för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

 Vi gör allt som scouter gör men anpassar verksamheten så att alla kan vara delaktiga.

Spanare

Ledare på avdelningen Spanare