Spanare

Scouting för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

 Vi gör allt som scouter gör men anpassar verksamheten så att alla kan vara delaktiga.

Spanare

Ledare på avdelningen Spanare

Jörgen Ullmark

Ledare
Mobil: 070-211 09 90